×

فێرخواز دەتوانێت بەشێوازێکی سەرەتایی قسەبکات و بخوێنێتەوە و تێبگات لە ئینگلیزی

لەم خولەوە چی فێردەبیت
* سەرەتاکانی زمانی ئینگلیزی
زانیارییەکان
ژمارەی وانەکان : 24
ژمارەی بەشداربووان : 0
 • 1- Unite 1 - 1 - Session 1
  >
 • 2- Unite 1 - 2 - Session 2
  >
 • 3- Unite 2 - 1 - Session 3
  >
 • 4- Unite 2 - 2 - Session 4
  >
 • 5- Unite 3 - 1 - Session 5
  >
 • 6- Unite 3 - 2 - Session 6
  >
 • 7- Unite 4 - 1 - Session 7
  >
 • 8- Unite 4 - 2 - Session 8
  >
 • 9- Unite 5 - 1 - Session 9
  >
 • 10- Unite 5 - 2 - Session 10
  >
 • 11- Unite 6 - 1 - Session 11
  >
 • 12- Unite 6 - 2 - Session 12
  >
 • 13- Unite 7 - 1 - Session 13
  >
 • 14- Unite 7 - 2 - Session 14
  >
 • 15- Unite 8 - 1 - Session 15
  >
 • 16- Unite 8 - 2 - Session 16
  >
 • 17- Unite 9 - 1 - Session 17
  >
 • 18- Unite 9 - 2 - Session 18
  >
 • 19- Unite 10 - 1 - Session 19
  >
 • 20- Unite 10 - 2 - Session 20
  >
 • 21- Unite 11 - 1 - Session 21
  >
 • 22- Unite 11 - 2 - Session 22
  >
 • 23- Unite 12 - 1 - Session 23
  >
 • 24- Unite 12 - 2 - Session 24
  >